Vård i Stockholm för ospecificerad könsidentitetsstörning

Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska Universitetessjukhuset Huddinge har inlett ett mindre forskningsprojekt för att hjälpa transpersoner som har det som i diagnoser kallas ospecificerad könsidentitetsstörning. Det berättade överläkare Cecilia Dhejne vid den informationsdag om transsexualism som i år för andra gången arrangerades på Karolinska sjukhuset i Solna i februari.

Det handlar om vård för de transpersoner som lider av könsdysfori men inte diagnosticeras som transsexuella och inte vill könskorrigera sig. Vissa av dessa personer tar idag hormoner för att bli mer kvinnlig eller manlig. Hormoner som skänkts av transsexuella eller köpts på Internet, vilket ökat mycket i omfattning de senaste åren med de risker det innebär att inte köpa från ett svenskt apotek.

I socialstyrelsens utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar efterlystes vård för dessa transpersoner och det är i enlighet med detta som Centrum för Andrologi och Sexualmedicin nu inlett sitt projekt.

Det rör sig i praktiken om att vården ger den behandling som hittills skett genom självmedicinering, en slags legalisering. Personer som lider av könsdysfori men som inte har önskemål om juridisk könskorrigering kan söka. Efter en medicinsk bedömning och utredning kan man besluta om huruvida indikation finns för behandling med könskonträra hormoner och patienten kan då erbjudas detta. I nuläget finns det ingen möjlighet att erbjuda logopedi, kirurgi eller diatermi. Väntetiden varierar men för närvarande kan den uppgå till 6 månader.

Projektet syftar till att utvärdera om könsdysforin och välbefinnandet förbättras av hormonbehandling och ska på sikt förhoppningsvis ge mer kunskaper om vilken vård som blir bra och säker för personer med könsdysfori som ej lider av transsexualism.

Dagen om transsexualism lockade som i fjol ett hundratal deltagare. Experter som jobbar med utredning och behandling gav information om alla delar av vården av transsexuella. En hel del av besökarna var redan i utredning eller klara men behovet av mer information är ändå stort, det märktes inte minst av alla frågor.

/Jane

By Published On: 21 maj, 2012