PRV om rätten att välja namn

En myndig person anses ha rätt att byta förnamn mot så kallat könskonträrt namn. Såväl män som kvinnor kan bilda efternamn av faders eller moders namn med tillägg av ändelsen son och dotter. Det framgår av ett svar från Patent- och registreringsverket på en skrivelse från föreningarna FPES, KIM, RFSL, RFSL Ungdom och Diskrimineringsbyrån i Uppsala.

Läs mer i deras PDF

By Published On: 31 maj, 2012