Avskaffa tvångssteriliseringarna nu!

Riksdagen beslutar idag om en angelägen lagändring. Socialdepartementet och Regeringen har gjort ett försök att modernisera den svenska lagen om fastställelse av könstillhörighet. Initiativet är lovvärt även om det kommer först efter mycket kritik av den gamla lagen från 1970-talet. De positiva ändringar som nu sker är att kraven på att vara ogift och svensk medborgare för att byta juridiskt kön, tas bort. Det mer kontroversiella och verkligt otidsenliga steriliseringskravet blir kvar med motiveringen att ytterligare utredning krävs.

Transföreningen FPES tolkar den nya lagens utformning som Regeringens eftergift åt Kristdemokraterna, som verkar lägga större vikt vid bevarandet av rådande norm än vid mänskliga rättigheter. Visserligen säger Regeringen att frågan ska snabbutredas för att avskaffa tvångssteriliseringarna till halvårsskiftet 2013 men det är svårt att se logiken i beslutet. Frågan är utredd vid ett flertal tillfällen tidigare, så beslutsunderlag borde inte saknas.

Att avskaffandet av steriliseringskravet skjuts upp ett halvår kan tyckas obetydligt men i verkligheten innebär det att ytterligare minst trettio personer kommer att tvingas sterilisera sig. Ytterligare trettio personer som orättmätigt tvingas avstå möjligheten att själva bestämma om de vill bli föräldrar. Inte för att det är en mänsklig rättighet att få barn utan för att även transpersoner ska få samma möjligheter som alla andra medborgare att forma sin tillvaro. Att senarelägga en del av en lagändring på detta sätt visar dessvärre att Regeringen, med Socialdepartementet i spetsen, inte tar de mänskliga rättigheterna på allvar.

Sverige har en självbild av att vara föregångare när det gäller mänskliga rättigheter och jämlikhet, det goda exemplet för andra länder. När det gäller mänskliga rättigheter för transpersoner är Sverige dock på många sätt outvecklat. Länder som t ex Storbritannien och Argentina har numera en mycket modernare lagstiftning. I Argentina anses alla själva kunna välja vilket kön de ska tillhöra och att människor är mogna nog att själva bestämma hur de vill leva sina liv. Vad är det som hindrar Sverige från att inkludera alla sina medborgare i samhället? Varför förvägras en liten grupp människor fortfarande sina mänskliga rättigheter? Varför klarar inte svenskar att ta samma ansvar för sina liv som argentinare gör?

Om Regeringen ville visa oss medborgare riktigt förtroende skulle vi vara det första landet i världen att avskaffa det juridiska könet. Kön är på samma sätt som etnicitet eller tro flytande och utan tydliga gränser. Varför ska då just kön vara definierat juridiskt, när vi inte har någon juridisk etnicitet, ögonfärg eller religion. Vi kan fortsätta tro att det finns två (och endast två) kön även om all forskning visar att det inte går någon distinkt biologisk gräns mellan män och kvinnor.

Därför vore det helt i linje med Sveriges självbild som ett jämlikt och modernt samhälle att avskaffa det juridiska könet. En första åtgärd borde vara att var och en fritt fick välja vilket kön hen vill tillhöra.

Tinahåkan Jönsson
Ordförande för Transföreningen FPES

 

By Published On: 11 juni, 2012