Transvården ett av ämnena för FPES seminarier

FPES höll som vanligt flera seminarier i Pride House, Kulturhuset, under Stockholm Pride.

Workshopen “Den framtida transvården” lockade ett 50-tal deltagare den sista dagen under den välfyllda seminarieveckan i Pride House 2012.

Samtalsledaren Linda E i FPES styrelse inledde med att berätta om bland annat den pågående förnyelsen av den svenska vården av transsexuella. Lena Eriksson, styrelsemedlem och TS-ansvarig inom FPES, berättade om föreningens arbete med dessa frågor och gick igenom hur TS-vården ser ut idag.

Cecilia Dhejne, överläkare vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, berättade bland annat om det arbete som pågår inom vårdpersonalens förening Svensk förening för transsexuell hälsa: Föreningen har börjat revidera riktlinjerna för hur vården ska ske.

Läs mer i nästa nummer av FPES medlemstidning Transinform.

Jane Nylund

By Published On: 26 augusti, 2012