FPES Malmö bildad

Vid ett möte på Klubb Tranparence, Pizzeria Rex i Malmö den 5 oktober 2012 beslutades att bilda en lokalavdelning av FPES, underställd FPES stadgar.

Följande FPES medlemmar deltog vid detta möte: Sanna Kobel, Tina Jönsson, Ann-Marie Jönsson, Lisa Tulin samt Jenny Christensson. Dessutom deltog följande , vid tillfället ännu inte FPES medlemmar: Mija, Veronica, Julie samt Jennie.

Till ordförande för lokalavdelningen valdes Lisa Tulin.
Till sekreterare för lokalavdelningen valdes Jenny Christensson
Till kassör för lokalavdelningen valdes Sanna Kobel.

Vidare beslutades om följande nya träffar; 26/10 på Pizzeria Rex, 30/11 på Nya Tröls och 28/12 på Nya Tröls.

By Published On: 13 oktober, 2012