Skadestånd ska krävas för tvångssterilisering

RFSL, RFSL Ungdom, KIM, FPES och Diskrimineringsbyrån i Uppsala (DU) har börjat titta på möjligheten att driva skadeståndsrättsliga anspråk för personer som blivit steriliserade i enlighet med kravet i den så kallade könstillhörighetslagen, lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Ärendena kommer att drivas av RFSL med hjälp av juristen Kerstin Burman.

Är du en av dem som har steriliserats i samband med ändrad könstillhörighet och hade du egentligen velat få bestämma om detta själv?

Är du i sådana fall intresserad av att göra anspråk på skadestånd från staten eller vill du ha mer information?

Maila till forbund@rfsl.se och skriv “Skadestånd för tvångssterilisering” i ämnesraden.

Det finns ett Facebookevent för detta som heter: Skadestånd för tvångssterilisering.

En behöver dock inte vara med i gruppen för att kunna vara med på grupptalan om skadestånd. Syftet är att nå så många som möjligt för att få fler att kräva skadestånd.
By Published On: 12 november, 2012