FPES på ILGA-konferensen

FPES deltog i den konferens som hölls i Stockholm i början av december av den internationella HBT-organistionern ILGA, International Lesbian and Gay Association.

Under ILGA 2012 ägnades tisdagen 11 december bland annat åt ett seminarium om våld mot transpersoner. I en paneldiskussion deltog Linda E som representant för FPES. Vid diskussionerna framkom att hatbrottspolisen i Stockholm inte kunde ta emot eller ens registrera transfobiska brott eftersom dessa inte ingår i begreppet hatbrott, vilket i sin tur beror på att det aldrig registrerats något transfobiskt brott.

En omedelbar reaktion från de närvarande representanterna för hatbrottspolisen var att man kunde tänka sig att i alla fall “vid sidan av” registrera anmälda hatbrott mot transpersoner för att visa att de finns i verkligheten, om än inte i hatbrottslagstiftningen.

Vi kom överens med hatbrottspoliserna Göran Stanton och Bente Böckmann att träffas om detta under tidig vår, antingen hos dem eller på RFSL i Stockholm. En följd av detta torde bli att vi senare uppmanar samtliga våra medlemmar att anmäla allt som liknar transfobiska hatbrott och som sker i Sverige, inte bara Stockholm.

FPES är nybliven medlem i ILGA. Konferensen arrangerades av ILGA i samarbete med främst RFSL, och FPES stödde den bland annat för att stipendiater i andra länder som inte har egna medel skulle kunna resa till Stockholm och delta.

Anne Colt och Linda E

By Published On: 18 december, 2012