Transföreningen FPES hälsar med stor tillfredsställelse att det nu föreligger ett konkret förslag som innebär att steriliseringskravet inför byte av juridiskt kön undanröjs, skriver föreningen i sitt remissyttrande till regeringen. I skrivelsen tar FPES även upp frågan om ersättning till tvångssteriliserade, åldersgränsen för juridiskt könsbyte, könsneutral föräldraskapspresumtion samt förbudet mot embryodonation. Läs remissvaret: FPES remissvar 16 jan 2013.