Full hus på TS-dag

imageSjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) inledningstalade på Karolinska sjukhusets informationsdag om transvården i Stockholms läns landsting. Kunskaperna om transsexualism och resurserna i vården är begränsade konstaterade hon, och berättade om förändringar som är på gång.

– Jag är stolt över att vi har en ganska bred HBT-policy i landstinget med det räcker inte, vi måste jobba med de här frågorna inom hela vården. Alla ska mötas med respekt och kompetens när de söker vård, sade Birgitta Rydberg.

Vi har ambitionen att i år samla de olika vårdgrenarna i ett högspecialiserat centrum för att kunna erbjuda alla som söker högkvalificerad vård och även använda resurserna bättre, berättade hon vidare:

– Detta centrum ska också arbeta ihop med barn- och ungdomspsykiatrin för att skapa ett gemensamt utredningsteam för unga så bättre åtgärder kan sättas in tidigt.

Åtgärderna lär behövas för även om det rör dig om en liten patientgrupp ökar den kraftigt. För några år sedan brukade antalet remisser till utredning ligga på ett 50-tal om året. År 2011 steg det till runt 90 och i fjol hela 160 remisser. Nivån på de ekonomiska resurserna framöver gick landstingsrådet inte in på.

När det gäller förändring av transvården i hela landet är för övrigt FPES en av de intresseorganisationer som deltar som samtalpart i det arbete som sker i Socialstyrelsens regi.

Under informationsdagen gick man igenom hela transvården i Stockholms läns landsting. En intressant punkt var presentationen av det team som arbetar särskilt med barn och ungdomar på Astrid Lindgrens barnsjukhus. En kraftig ökning av sökande noteras, i fjol sökte 40 unga och kvinna till man är mycket vanligare – tvärtom mot den vuxna gruppen. Förhållandet är 4 mot 1, att jämföra med 1 mot 1,4 för vuxna som söker utredning i Stockholm. Varför det är så finns det ännu ingen förklaring till, men skillnaden mellan grupperna minskar bland vuxna.

Punkter under dagen var:
Psykiatrisk/psykologisk/social utredning hos vuxna, Gunilla Svartvik, Annika Johansson och Margaretha Örtengren.
Utredning av ungdomar, P A Rydelius.
Somatisk utredning och hormonbehandling av ungdomar, Olle Söder.
Psykoterapeutisk hjälp för transpersoner, HBT-hälsans psykoterapimottagning, Margareta Gardner Olsson.
Hormonbehandling av vuxna, Marie Degerblad.
Röstbehandling/Röstkirurgi, Ulrika Nygren.
Gynekologisk hjälp för transpersoner, Mari Svanberg Risberg.
Kirurgi, Johan Rinder.
Hårborttagning, Lisbeth Alnesjö.
Hormoner från internet varför inte? Stefan Arver.
Hur går det efteråt? Cecilia Dhejne.

Ett 20-tal som arbetar inom vården kom till den årliga informationsdagen, som lockade uppemot 180 transpersoner med anhöriga, och en del intresserade. Nanna Schwarz aula på Karolinska sjukhuset var nästan fullsatt.

Jane

By Published On: 29 januari, 2013