Anmäl hatbrott anonymt!

Stockholmspolisens hatbrottsgrupp har utformat en blankett för anonym anmälan av hatbrott mot transpersoner. Blanketten kan även användas för anmälan av hatbrott som skett i andra delar av landet men skickas till hatbrottsgruppen i Stockholm. Blanketten är avsedd för att vi ska får en bättre statistik över hur många hatbrott som begås mot transpersoner. 2011 var 51 brott anmälda men mörkertalet är stort.

En huvudanledning till att inte alla brott anmäls tros vara att de som utsatts inte vill träda fram öppet som transpersoner, eftersom en vanlig polisanmälan är offentlig. Därför finns nu en blankett för anonymitet där anmälan ska göras av en annan person än brottsoffret, eller en organisation som till exempel FPES.

Blanketten används endast för den som vill vara anonym annars tar man kontakt med polisen på sin ort eller ringer 114 14.

Om blanketten för anonym anmälan används kan den officiella statistiken över hatbrott blir mer tillförlitlig. Det kan bland annat leda till att brotten får en större uppmärksamhet i samhället vilket kan få positiva följder, till exempel att dessa utredningar prioriteras inom alla polismyndigheter och till att vi får en samhällsdebatt som leder till positiva förändringar för transpersoner.

Beteckningen hatbrott är inte en lagterm utan ett samlingsbegrepp för brottsbalkens 29:2p 7 (straffskärpningsregel) om motivet för brottet är att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet. Till ”annan liknande omständighet” räknas brott mot transpersoner. Motivet för denna straffskärpning är att samhället vill uttrycka att vi ska särskilt värna om de som kan vara mer utsatta.

GÖR SÅ HÄR
Har du blivit utsatt för ett brott som du tror kan bero på att du är transperson kan det vara ett så kallat hatbrott. Om du vill anmäla det till polisen kan du välja att göra det på ett av två sätt:
 
1. Anmäl det misstänkta brottet till polisen på din ort eller ring 114 14. Var dock medveten om att din anmälan blir offentlig och kan läsas av alla som vill, bland annat förövaren och pressen. Du måste vara beredd på att träda fram med ditt namn under utredning och eventuell rättegång.
 
2. Anmäl brottet med den blankett som är till för anonym anmälan. Då kan du själv vara anonym för polisen och låta en annan person träda fram och göra polisanmälan med  blanketten. Du kan naturligtvis inte vara anonym för den som gör anmälan men får lita på att den personen inte för ditt namn vidare. 
Vänd dig till en vän, någon i FPES, eller någon annan du har förtroende för. Fyll själv i uppgifter om brottet eller berätta för personen du valt så kan den skriva. Denne blir då anmälare för att polisen ska ha en referensperson för brottet.
Det blir inga förhör och ingen utredning om man använder blanketten. Men det misstänkta brottet kommer med i den statistik som Brottsförebyggande Rådet gör. Då kan vi få en bättre uppfattning om hur många hatbrotten är. 
 
Klicka på länken här nedan så blanketten kommer upp på skärmen i din dator. Sen kan du göra på två valfria sätt:
1. Fyll i blanketten på datorskärmen. Klicka på knappen ”Skicka med e-post” uppe till vänster på blanketten, så kan du skicka all text direkt till polisens hatbrottsgrupp i Stockholm.
2. Klicka på knappen ”Skriv ut formulär” uppe till vänster på blanketten, så kan du skriva ut den på papper. Fyll i den på papperet om du inte redan fyllt i den på skärmen. Skanna eller fotografera av den och låt den person som ska göra anmälan e-posta blanketten till
hatbrottsgruppen.stockholm@polisen.se eller faxa till 010-56 33814.

Blankett för anonym hatbrottsanmalan

Vid frågor kontakta hatbrottsgruppen via polisens telefon 114 14.
/Jane

 

By Published On: 23 mars, 2013