Öppet brev till riksdagens ledamöter – replik Föreningen Benjamin

Föreningen Benjamin, en förening för transsexuella, har i veckan i ett öppet brev till riksdagsledamöter hävdat att transsexuella inte alls tvångssteriliserats i Sverige. De ber också ledamöterna att avslå den proposition som finns i frågan, där steriliseringskravet föreslås avskaffas.

Vi, RFSL, RFSL Ungdom, KIM och FPES, ställer oss mycket frågande till detta uttalande. Vi är också bekymrade över att Benjamin försöker ge intryck av att tala för alla som berörs av denna lag. Vi vet med säkerhet att de inte gör det. Vi har många transsexuella medlemmar och medlemmar med andra transidentiteter/transerfarenheter som också berörs av frågan om ändring av juridiskt kön, både i våra styrelser och som aktiva medlemmar. Det är dessa medlemmars åsikter vi har lyssnat på när vi under flera år har hävdat att kravet på sterilisering vid byte av juridiskt kön är att likställa med tvångssterilisering. Och det är till stor del dessa medlemmars arbete, ihop med andra engagerade transaktivisters, inte minst juristen Kerstin Burman och Diskrimineringsbyrån Uppsala, som resulterat i att opinionen svängt, politiker ändrat uppfattning och propositionen lagts. Det är också allas våra goda argument och Kerstin Burmans juridiska tydlighet som Kammarrätten i Stockholm lyssnat på när de strax före jul konstaterade att steriliseringskravet bryter mot den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

I och med att domen inte överklagades är tvångssteriliseringarna sedan 10 januari i år i praktiken avskaffade. Domstolen anser, precis som vi, att kravet är detsamma som tvångssterilisering. Alltså måste det strykas även ur själva lagtexten, Sverige kan inte ha lagar som kränker mänskliga rättigheter. Transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter.

RFSL, KIM, RFSL Ungdom, FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala startade i början av året en process för att möjliggöra för alla som steriliserats i samband med byte av juridiskt kön att få upprättelse via en skadeståndsprocess. Gensvaret har varit större än vi trodde.

I dagsläget har ungefär 165 personer hört av sig och vill ha upprättelse. Många identifierar sig som transsexuella, andra har andra (trans)identiteter eller (trans)erfarenheter, men alla har erfarenheten att ha upplevt hur staten framtvingade en sterilisering i utbyte mot rättigheten att få den personligakönsidentiteten juridiskt erkänd. Det är 165 berättelser om kränkningar, om att aldrig ha tillfrågats om sina familjeplaner, om att avkrävas uttalanden om att vilja förbli barnlös – allt på grund av önskemålet att vilja byta juridiskt kön. Det är 165 berättelser om bland annat sorg och saknad, omingrepp som inte var önskade, och ibland om känslan av att inte vara värd någonting i statens ögon.165 av de ungefär 800 människor som ändrat juridiskt kön i Sverige är mycket tydliga med att de anser sig just tvångssteriliserade.

Dessa människors känslor och åsikter underkänner Föreningen Benjamin. De underkänner också åsikterna från alla transpersoner, däribland många transsexuella, som är politiskt aktiva i frågan i våra organisationer och i andra sammanhang. Det är djupt beklagligt. 

Immanuel Brändemo, vice ordförande KIM

Ulrika Westerlund, ordförande RFSL

Alfie Martins, ordförande Transföreningen FPES

Emelie Mire Åsell, ordförande RFSL Ungdom

Lukas Romson, fd ordf. KIM

 

 

By Published On: 12 april, 2013