Ansökan om ändring av juridiskt kön

Så byter du juridiskt kön

Blanketten för ansökan hittar du här, på Socialstyrelsens hemsida. Det är du själv som fyller i den, du behöver ingen läkare som medverkar till detta. Ofta kan läkaren däremot hjälpa dig om du vill det.

Du måste ha ett läkarutlåtande. Det här utlåtandet skriver vanligen din utredare ut i slutet av din utredning. Du måste också vara 18 år gammal.

Fyll i dina personuppgifter, inklusive civilstånd och medborgarskap. Observera att du inte längre måste vara svensk medborgare, steril eller ogift! Informationen på blanketten är alltså gammal och felaktig.

Men, du måste ha vara folkbokförd i Sverige och du får inte vara partnerskapad. Är du partnerskapad måste du omvandla det till ett äktenskap innan du kan få nytt juridiskt kön. Det går fort och är gratis. Här kan du läsa om hur du gör det.
I övrigt kryssar du för de rutor som gäller det du vill ha tillstånd för, både uppe till höger och under personuppgifterna enligt följande:
Sterilisering: Finns ingen orsak att kryssa för längre.
Ingrepp i könsorganen: Kryssar du för om du vill genomgå någon könskorrigerande operation av könsorganen, nu eller senare.

Borttagande av könskörtlarna: Kryssas för om du vill ta bort testiklar eller äggstockar, nu eller senare.

Fastställande av könstillhörighet: Kryssas för. Detta är det tillstånd som ger dig nytt juridiskt kön och nytt personnummer.

Kom ihåg att även om du ansöker och får tillstånd att genomgå operationer är det du själv som sen bestämmer om du vill genomgå dem, eller vänta med den delen av transitionen. Det är också ytterst du som beslutar  hur många ingrepp du vill genomgå, och vilken metod som ska användas, så länge du inte vill ha behandling som antingen inte kan utföras i Sverige eller strider mot det som läkarna anser är medicinsk lämpligt.

Slutligen bifogar du ett personbevis och ditt läkarutlåtande och skickar alltsammans till den angivna adressen på Socialstyrelsen. Ta kopior för säkerhets skull, om något skulle komma bort i posten.

Har du väntat med att ansöka om nytt juridiskt kön på grund av steriliseringskravet?

Du som tidigare fått avslag på grund av att du inte var steriliserad kan nu söka igen, och få nytt juridiskt kön. Detsamma gäller dig som fått ett interremistiskt beslut i väntan på sterilisering. Du följer instruktionerna ovan, men du behöver inte bifoga ett nytt läkarutlåtande.

Du som fullföljde din utredning och fick ett läkarutlåtande  men aldrig ansökte om nytt juridiskt kön, kan också ansöka nu. Det är samma procedur som för de som ansöker för första gången, följ bara stegen ovan. Det du kan behöva tänka på är att ditt läkarutlåtande inte får vara för gammalt. Om du är orolig för att din utlåtande är för gammalt (om du exempelvis avslutade din utredning för flera år sedan) bör du ringa Rättsliga Rådets kansli och be dem avgöra om du behöver ett nytt läkarutlåtande. Det finns inga generella regler för hur gamla utlåtandena får vara, det avgörs från fall till fall. Du ska kunna få ett nytt läkarutlåtande från den utredare du haft. Är hen avliden/pensionerad kan du höra dig för med din närmsta utredningsenhet.

 

By Published On: 17 april, 2013