Varannan HBT-person diskrimineras

Varannan HBT-person diskrimineras, visar en ny studie. EU:s byrå för grundläggande rättigheter har publicerat den allra första jämförande studie om erfarenheter av homosexuella, bisexuella och transpersoner i de 27 medlemsstaterna samt Kroatien. Studien visar att nästan varannan (47 %) HBT-person kände sig diskriminerad eller trakasserad under det senaste året.

FRA:s rapport EU LGBT Survey är genomförd av Europeiska kommissionen under 2011 och bygger på över 93 000 svar. FRA är EU:s byrå för grundläggande rättigheter och undersökningen genomfördes av Gallup Europe.

Resultaten presenterades på fredagen den 17 maj på en EU-konferens i Haag. bland talarna fanns chefen för FN:s mänskliga rättigheter Navi Pillay, vice ordförande för Europeiska kommissionen Viviane Reding, Frankrikes minister för kvinnors rättigheter och regeringens talesman Najat Vallaud-Belkacem, Irlands minister för jämställdhet Kathleen Lynch, och den polska statssekreteraren för likabehandling Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Konferensen sändes live på nätet och fyra ordförande från Intergroup on LGBT Rights, ett samarbetsforum i Europaparamentet, medverkade på konferensen.

Vice ordförande för Intergroup on LGBT Rights EU-parlamentsledamoten Michael Cashman kommenterade resultaten så här :
– Undersökningen visade att 47 % – eller nästan en av två intervjuade HBT-personer – blev diskriminerade eller trakasserade under de senaste 12 månaderna på grund av vem de är. Detta är en tydlig signal till EU, och särskilt medlemsstaterna och Europeiska kommissionen, att göra mycket mer för att förbjuda diskriminering och trakasserier.

Ulrike Lunacek, EU-parlamentsledamot:
– Det visar sig att för lesbiska kvinnor (55 %), ungdomar mellan 18 och 24 (57 %) och fattigare HBT-personer (52 %) är det mest sannolikt att bli diskriminerad.
– Detta visar att effekterna av diskriminering och trakasserier fördubblas för människor som tenderar att marginaliseras. Anti-diskriminering är inte en angelägenhet för eliten. Det är en avgörande nödvändighet för människor från många olika sociala grupper, förklarade Ulrike Lunacek, ordförande i IIntergroup on LGBT Rights.

Sophie in’t Veld, EU-parlamentsledamot:
– Data visar att en av fyra (26 %) av respondenterna attackerades eller hotades med våld på grund av vem de är, och mer än var tredje offer (35 %) var en transperson. Det är hög tid att Europeiska kommissionen och medlemsstaterna slutar med läpparnas bekännelse till HBT-rättigheter och går från ord till handling: de måste fördöma hatpropaganda och garantera säkerhet och respekt för alla EU-medborgare, kommenterade Sophie in ‘t Veld, som också är vice ordförande i Intergroup.

Dennis de Jong MEP, Intergroup vice ordförande, avslutade med att säga att:
– Tyvärr rapporterade endast en av tio (10 %) av respondenterna diskrimineringen till polisen, och bara en av fem (22 %) rapporterade våld eller trakasserier. För varje våldshändelse som registreras av polisen, har ytterligare fyra faktiskt inträffat. Vi har inte råd att vänta mycket längre för tuffare lagar som skyddar HBT-personer.

Studien fann också att 32 % diskriminerades när det gäller bostäder, utbildning, eller inom sjukvård, köp av varor eller tjänster. Detta skulle kunna förbjudas i EU-lagstiftningen om medlemsstater slutade blockera ett förslag till direktiv som behandlar dessa frågor, som kommissionen föreslog 2008 och som godkändes av parlamentet 2009.
http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/european-parliament-repeats-call-for-eu-wide-anti-discrimination-directive/

Slutligen, 20 % av alla svarande (29 % bland transpersoner)  var diskriminerade på grund av kön eller sexuell läggning i sitt jobb eller när du söker ett arbete, trots EU-lag som förbjuder detta.

Läs mer: Ladda ner undersökningens resultat eller ett sammanfattande faktablad.

Här presenterar FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, undersökningen.

Översättning av FRA:s release: Tinahåkan Jönsson
 

By Published On: 20 maj, 2013