Fest efter riksdagsbeslut

130522_SteriliseringarnaFPES:s Linda E var en av talarna när avskaffandet av tvångssteriliseringar firades vid ett event på RFSL den 22 maj, den dag som riksdagen upphävde den lag från 1970-talet som föreskrev att sterilisering skulle vara ett villkor för byte av juridiskt kön. Eventet arrangerades av de organisationer som arbetat med frågan och dess representanter på bilden talade alla dagen till ära: Förutom Linda E även Lukas Romson, KIM, Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom, Linda Awerstedt, diskrimineringsbyrån i Uppsala, och Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
Det var i januari som tvångssteriliseringarna i praktiken upphörde då en Kammarrättsdom innebar att kravet på sterilisering vid juridiskt könsbyte, och därmed ändring av personnummer, är ett brott mot regeringsformen och europakonventionen, och att betrakta som diskriminering. Målet drevs av Diskrimineringsbyrån i Uppsala, och nu i maj avskaffades så den lag som genom praxis då inte längre tillämpades.
Detta hade de berörda organisationerna arbetat för länge och firarna fyllde Hyllan på RFSL Stockholm där det bjöds på snacks och alkoholfritt. Bland talarna fanns även Linda Almqvist på Socialstyrelsen  och riksdagsledamot Barbro Westerholm.
/Jane

By Published On: 24 maj, 2013