Missledande ledare i DN skapar ramaskri

DN:s ledare den 13 augusti innehöll en rad felaktigheter och anmärkningsvärda slutsatser om tvångssteriliseringar vid juridiskt könsbyte. FPES och andra berörda har skrivit en replik, som DN dock bara låter ligga ute 24 timmar på deras webbsajt. Du kan läsa hela repliken här. 

År 1974 gavs människor möjlighet att byta juridiskt kön. Det juridiska könet framgår av folkbokföringen och återspeglas i personnummer och legitimationer. För att få ett personnummer som stämmer med hur en lever, uppfattar sig och uppfattas av andra krävdes till nyligen sterilisering.

DN beskriver detta felaktigt som en tid när människor ”fick välja ett kön, inte två”. Tvärtemot vad DN tror, har lagstiftningen tidigare aldrig krävt att den som byter juridiskt kön genomgår några operationer – utöver just sterilisering.

Steriliseringskravet gällde oavsett om personen ville operera könsorganens utseende eller inte. En del ville ha en korrekt legitimation men inte genomgå några operationer. Andra har innerligt önskat sådan plastik, men har av steriliseringskravet förbjudits att spara könsceller som skulle kunna innebära föräldraskap. Det var en stor lättnad för många när kravet på sterilisering sattes ur spel av det svenska rättsväsendet i en dom i december 2012 och därefter röstades bort av lagstiftaren i maj 2013. Flera tunga instanser har kritiserat steriliseringskravet, såsom Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Europarådet har också uppmanat alla medlemsländer som haft ett steriliseringskrav att betala ut ersättning till drabbade.

Den svenska staten har tidigare fastslagit att sterilisering i utbyte mot viss myndighetsutövning eller myndighetsbeslut är att jämställa med tvång och inte ett fritt val. Ett exempel var kvinnor som tvingades sterilisera sig i utbyte mot ekonomiskt bistånd som bostadsbidrag eller mödravårdsbidrag. På samma sätt har juridiskt könsbyte inneburit steriliseringskrav i utbyte mot viss myndighetsutövning. Att situationen är att se som tvång har också fastslagits av det svenska rättsväsendet. Och det är en grundlagsfäst rättighet att som medborgare slippa av staten påtvingade kroppsliga ingrepp.

Lina Gidlund, verksamhetschef Diskrimineringsbyrån Uppsala
Kerstin Burman, jurist Diskrimineringsbyrån Uppsala
Alfie Martins, ordförande trans­föreningen FPES
Immanuel Brändemo, vice ordförande KIM
Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL
Gisela Janis, vice ordförande RFSL Ungdom

(2013-08-16)

By Published On: 16 augusti, 2013