Tyskland först med tredje kön i EU

Tyskland blir första landet i Europa med att införa möjligheten att avstå från att definiera en persons kön

Från och med november kommer föräldrar att kunna lämna rutan för kön tom på personbeviset när ett barn föds i Tyskland. Tanken är främst att kunna vänta med könsbestämningen ifall barnet är fött med egenskaper från båda könen. Men det ska även gå att förbli utanför de två traditionella könen om man vill det. Tidigare har Australien infört en liknande regel men Tyskland blir alltså första landen inom EU. Nu återstår hur Bryssel kommer att hantera detta och om övriga EU-länder kommer att följa efter.

(2013-08-16)

By Published On: 16 augusti, 2013