Kvinnokropp – mansgener

Ett forskarteam i USA rapporterar om en kvinna som har XY-kromosomer, precis som en man. Forskarnas slutsats: utvecklingen till man är tämligen osäker. 

Kvinnan i rapporten har ärvt en sällsynt mutation i den så kallade SRY-genen från sin far. Det är denna gen som styr om ett foster ska bli pojke eller flicka. Men hennes far, som har samma mutation, blev alltså trots detta pojke. Forskarna jämförde den aktuella genen mellan far och dotter och förväntade sig stora skillnader i aktivitet. Men det visade sig att skillnaden bara var en faktor 2.
Forskarnas slutsats är att utvecklingen till man är en tämligen osäker historia och att det därför förekommer en hel del variationer. Det kan nämnas att dottern ser helt och hållet ut som en flicka och har äggstockar och livmoder. Men hon saknar möjlighet att få barn.

Källan, för den som kan läsa tyska

En artikel på engelska om samma sak

(2013-09-03)

By Published On: 3 september, 2013