HBT-utbildning åt alla anställda i SLL

Stockholms läns landsting har tagit fram en HBT-utbildning som all personal ska genomgå  – inte bara de egna 40 000 anställda utan även de som är anställda av landstingets entreprenörer. 

Utbildningen är webbaserad. Den anställde klickar sig fram mellan korta utdrag ur landstingets HBT-policy och exempel som belyser hur många av oss omedvetet tänker på ett heteronormativt sätt.
— Utgångspunkten är normkritisk. Att reflektera över att alla inte har samma föreställningar och normer som jag själv och att man ska ha ett inkluderande förhållningssätt när man möter arbetskamrater eller kunder i sin profession, säger Gunilla Neves Ekman, chef för landstingets enhet för sexualitet och hälsa, som har tagit fram webbutbildningen i samarbete med RFSL och Diskrimineringsombudsmannen.

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och var också det första landsting som antog en HBT-policy för all verksamhet – ett politiskt beslut i fullmäktige i december 2011.

HBT-policyn togs från början fram på initiativ från Folkpartiet. När den antogs i landstingsfullmäktige i december 2011 reserverade sig Socialdemokraterna. De var positiva till policyn som sådan, men misstrodde att den borgerliga majoriteten hade avsatt nödvändiga resurser.
I dagsläget har ekonomiska medel avsatts åtminstone inom vården för ytterligare kompetensutveckling beträffande HBT. Det rör sig om en 2 1/2 dagars utbildning som mindre grupper av anställda ska kunna gå under 2013 och 2014.
Birgitta Rydberg är Folkpartiets sjukvårdslandstingsråd och var den som drev igenom landstingets HBT-policy.
— Vi vet att homo- och bisexuella och transpersoner ibland bemöts sämre eller annorlunda på grund av fördomar men oftast på grund av okunskap. Det kan leda till att en del människor rentav drar sig för att söka vård och hjälp och så kan vi inte ha det, säger Birgitta Rydberg.
— Alla personer ska bemötas på ett öppet och respektfullt sätt. Det betyder respekt för människors likheter — och olikheter.

(2013-10-23)

By Published On: 23 oktober, 2013