Stora förändringar av transvården att vänta

Transcaféet i Stockholm hade i tisdags besök av Mariana Blixt och Linda Almqvist från Socialstyrelsen, som berättade om den utredning av transvården som pågår. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en total genomgång av vården och behandlingarna för transsexuella och andra personer med könsidentitetsproblematik.
Syftet är bland annat att göra vården mer enhetlig över hela landet. Därför tar de bland annat fram kunskapsstöd till vårdgivarna och andra berörda parter.
Den stora skillnaden för oss transpersoner är dock att vården kommer att bli mycket liberalare. Det är inte längre bara de med diagnosen transsexuell som kommer att erbjudas vård. Nu ska behovet stå i centrum och inte som förut – diagnosen.
En del gamla begrepp kommer att rensas ut – bland annat begreppet ”primär transsexualism”, som inte längre får användas. Det ska heller inte vara några fasta ”väntetider” för saker som ”real life experience” utan tiderna ska anpassas efter individen.
De berättade också att antalet ansökningar till könsutredning har ökat med 200% i år. En förklaring till det är säkert att steriliseringskravet har tagits bort så att man nu inte ger upp möjligheten att bli förälder, genom att man tillåts spara könsceller.
Socialstyrelsens nya riktlinjer beräknas bli klara i slutet av 2014, de ska ut på remiss i början av året och då kommer FPES att få lämna sina synpunkter.
Över huvud taget verkade Socialstyrelsen väldigt lyhörda för våra önskemål, men det återstår att se hur väl vårdgivarna kommer att följa Socialstyrelsens riktlinjer.

(2013-12-15)

By Published On: 15 december, 2013