Fullt hus på konferens om hatbrott

Ungdomsstyrelsens och RFSL:s konferens om hatbrott mot hbtq-personer blev en succé med över 400 deltagare från olika samhällssektorer, bland annat kommunala verksamheter som skola och socialtjänst, polisen och och hbtq-organisationer.

Konferensen hade titeln ”När motivet är hat” och hölls på Folkets hus i Stockholm i början av december. Den föreföll att lyckas väl i sitt uppsåt att informera deltagarna om olika aspekter hatbrott, bland annat förövarens psykologi och ideologi, konsekvenserna för offren, samt juridiska aspekter med otydlig lagstiftning liksom svårigheter att komma till åtal och dom.

Jag talade med flera kommunanställda deltagare som var positiva till det de fått höra och även överväldigade av inblicken i ett tidigare obekant område. Undertecknad var enda deltagare från FPES men jag kunde dela mina positiva intryck med transaktivister som kom dit som privatpersoner eller var deltagare från RFSL och KIM.

imageKonferensen öppnades av RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund och Ungdomsstyrelsens generaldirektör Alice Bah Kuhnke (bilden). Ulrika Westerlund gjorde en kort presentation av RFSL:s nya rapport Misstro, som ger en bitvis ledsam bild av hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser men också positiva förslag till förändringar. Talare på konferensen var kriminologen Eva Tiby och psykoterapeuten Anneli Svensson, som snart gemensamt släpper ut den första svenska utbildningsboken om hatbrott. Bland talarna fanns religionshistorikern Mattias Gardell som gav en intellektuellt stringent men också något entydig bild av hatbrottens ideologier.

Två talare som gav mycket starkt intryck på säkert oss alla deltagare var föräldrarna till Matthew Shepard, som blev brutalt mördad för femton år sedan i ett homofobt hatbrott. Dådet väckte stor uppmärksamhet och ledde till en kamp som mynnat i att USA ett dussin år senare antog en federal habrottslagstiftning som inkluderar sexuell läggning och könsidentitet.

Dagen avslutades med två parallella seminariepass med sammanlagt åtta seminarier, alla av stort intresse. Jag tog del av Signe Bremers senaste undersökning om hur transpersoner upplever trygghet eller brist på den i sina städer, samt deltog i en presentation av Kemal Ordek, vice ordförande i TGEU, vilken handlade om organisationens pågående forskningsprojekt för att kartlägga hur det är ställt med transpersoners rättigheter i olika delar av världen, ”Transrespect versus transphobia worldwide”.

En givande konferens, och med tanke på det stora intresset från offentliganställda ser vi fram emot om den blir årligen återkommande!

/ Jane
Ordförande FPES Stockholm

(2013-12-18)

By Published On: 18 december, 2013