En stor framgång för TGEU

TGEU s ansökan till EU-kommissionen för 2014 har utvärderats positivt och det är första gången som EU-kommissionen beviljar ett bidrag med fokus på transfrågor till en transorganisation. Det innebär att frågor som rör könsidentitet och könsuttryck har godkänts av EU som enda skäl för finansieringen. Det är en stor framgång med tanke på att det bara för fem år sedan ansågs omöjligt.

By Published On: 26 januari, 2014