Access all areas

Den 10 februari lanserade TGEU en EU-omfattande kampanj, Access All Areas!, för att stödja påverkansarbete på nationell och europeisk nivå. 2014 är ett avgörande år för trans*rättigheter med EU-val och 8 nationella val. Framtida beslutsfattare måste lära sig om aktuella problem, men också ställas till svars om de inte verkar för bättre lagar och förfaranden. Kampanjens verktyg är utformade för att underlätta opinionsbildning och affischerna uppmärksammar brister i nuvarande förhållanden på ett lekfullt sätt, men visar också på allvaret det har för många individer .

Till synes vanliga saker som att hämta ut ett paket, öppna ett bankkonto, söka jobb eller använda en personlig kollektivtrafikbiljett kan bli en daglig källa till svårigheter om din könsidentitet inte matchar den juridiska könsmarkören på ditt ID-kort, pass, etc. 73 % av alla transpersoner i EU säger att enklare förfaranden för erkännande av juridiskt kön skulle hjälpa dem att leva ett bättre liv.

1992 slog Europadomstolen fast att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att inte ge önskad juridisk könstillhörighet till en transperson.
2010 uppmanade Europarådets HBT-rekommendationer alla medlemsländer att tillämpa snabba, öppna och tillgängliga förfaranden för ändring av juridiskt kön.
Icke desto mindre är det idag 23 europeiska länder som fortfarande kräver tvångssterilisering och 19 som kräver att en gift transperson ska skilja sig innan de beviljas ny juridisk könstillhörighet.
Vidare krävs ofta en psykiatrisk diagnos och att personen inte är under 18 år.

Läs mer här

By Published On: 11 februari, 2014