Vid ett regeringssammanträde idag tillsattes en utredning av åldersgränsen för att få ändra sin könstillhörighet. Utredningen ska vara klar senast vid årsskiftet.

Läs mer direkt från källan