Ny lag om personnamn på gång

Namnlagskommittén lämnar i ett betänkande förslag till en ny lag om personnamn som ska ersätta den drygt 30 år gamla namnlagen (1982:670). Med den nya lagen blir det bland annat kostnadsfritt att byta namn hur många gånger som helst. 

Den nya lagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2015, syftar genomgående till att ge medborgarna större frihet att själva få välja sina namn, samtidigt som lagstiftningen blir lättare att förstå och hanteringen av namnärendena förenklas. Lagen får ett väsentligt mindre omfång än nu gällande namnlag, och antalet paragrafer minskas från 53 till 41.

Kommittén föreslår bland annat följande förändringar:

Efternamn ska fritt kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna son eller dotter.
Det ska bli fritt att byta till ett efternamn som är så vanligt att att det bärs av minst 2 000 personer.
Dubbla efternamn får bildas. Den som har ett dubbelt efternamn bestämmer själv ordningsföljden mellan namnen, om dessa ska vara förenade med bindestreck och om och när något av namnen i dubbelnamnet ska strykas.
Nya mellannamn kan inte tas, men den som redan har ett mellannamn behåller det så länge han eller hon önskar.
Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.
Förnamn ska kunna ändras enklare och i samtliga fall kostnadsfritt.
Skatteverket blir ny namnmyndighet. Patent- och registreringsverkets befattning med personnamn upphör.

Pressreleasen från Regeringskansliet

By Published On: 1 mars, 2014