Lättare byta kön i Danmark

Danska regeringen föreslår nu ett nytt system för juridiskt könsbyte där den som vill byta skickar in en ansökan själv. Den ska sedan följas upp med ytterligare en ansökan om sex månader, för att könsbytet ska gå igenom. Transvården är alltså helt bortkopplad från beslutet och var och en bestämmer helt själv.

Läs mer här

By Published On: 4 mars, 2014