EU-uppmaning om trans-rättigheter

EU-parlamentet uppmanar medlemsländerna att verka för transpersoners rättigheter. Parlamentet uttrycker oro över antalet självmord bland unga människor som utsätts för homofobi och transfobi samt beklagar att det fortfarande kvarstår krav på tvångssterilisering i 14 medlemsstater för transpersoner som vill få sitt juridiska kön ändrat.
Ett annat viktigt åtagande är att arbeta inom Världshälsoorganisationen för ta bort könsidentitetsstörningar från diagnosgruppen psykiska störningar och istället skapa en icke-patologiserande klassificering i den kommande 11: e versionen av ICD.

Läs mer här

Europaparlamentets betänkande

By Published On: 13 mars, 2014