Utredare av åldersgräns utsedd

Som vi har skrivit om tidigare, har regeringen tillsatt en utredning som ska undersöka om den nuvarande åldersgränsen för juridisk ändring av könstillhörigheten bör ändras. Det är nu klart att utredare blir professor Lotta Vahlne Westerhäll. 

– HBT-personers rättigheter ska stärkas. I frågan om en eventuell
ändring av åldersgränsen är det dels viktigt att säkerställa barnets
bästa och samtidigt värna de mänskliga fri- och rättigheterna. Sverige
ska vara världens bästa HBT-land, säger integrationsminister Erik
Ullenhag, som också ansvarar för HBT-frågorna i regeringen.

Utredare blir Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med
särskild inriktning mot socialrätt vid juridiska institutionen,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon ska redovisa uppdraget
senast den 31 december 2014.

By Published On: 24 april, 2014