Stort HBT-seminarium med regeringen

Den 24 april ordnade regeringen genom statsrådet Erik Ullenhag (FP) ett seminarium om HBT-strategin. Seminariet samlade ca 150 deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer. Givetvis hade FPES representanter på plats. 

I januari i år presenterade regeringen Sveriges första strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med HBT-strategin är att stärka arbetet för HBT-personers situation i Sverige.
Nu fortsätter arbetet med att förverkliga strategins ambitioner! I detta arbete har såväl den offentliga sektorn som organisationer inom civila samhället viktiga roller att fylla. Under seminariet beskrivs innehållet i strategin, varför den behövs och vilka erfarenheter andra myndigheter och organisationer har av att främja HBT-personers lika rättigheter och möjligheter.

Regeringens HBT-strategi

Regeringens info om seminariet

By Published On: 28 april, 2014