Hur HBTQ-vänligt röstar du i EU-valet?

RFSL har undersökt hur de olika partiernas representanter har röstat i EU-parlamentet när det gäller HBTQ-frågor. Bara Miljöpartiet och Folkpartiet hade röstat helt enligt RFSLs linje. 

RFSL släpper idag rapporten Europaval under regnbågen, där de svenska partiernas HBTQ-politik i EU har granskats. I rapporten framgår bland annat att Vänsterpartiet vid några tillfällen valt att inte rösta för HBTQ-vänliga reformer, på grund av partiets EU-kritiska linje. Flera kandidater från partiet är också av samma anledning ofta osäkra på hur de skulle komma att rösta i framtida omröstningar av betydelse för HBTQ-personer i EU.

Av de partier som redan är representerade i Europaparlamentet har Miljöpartiet och Folkpartiet störst samstämmighet med RFSL:s ställningstaganden: 100 procent. Det har också Feministiskt initiativ, som dock endast har kunnat mätas mot framtida frågor. Sämst samstämmighet med RFSL:s politik har Sverigedemokraterna.

Granskningen har bestått av dels en utskickad enkät till de tio översta kandidaterna för varje parti, och dels en kartläggning av hur de 20 svenska nuvarande Europaparlamentarikerna har röstat i tio utvalda omröstningar som berört HBTQ-frågor. En sammanlagd samstämmighet med RFSL:s ställningstaganden i procent för varje parti har räknats fram. Från Folkpartiet och Miljöpartiet svarade alla de kandidater som svarade på RFSL:s enkät ja på alla frågor, och parlamentarikerna från dessa båda partier har röstat för HBTQ-personers rättigheter i alla de tio omröstningar i Europaparlamentet som undersökts. Feministiskt initiativs kandidater uppnår också en samstämmighet med RFSL i EU-frågor på 100 procent, men då enbart utifrån enkätsvaren eftersom partiet inte haft någon ledamot i Europaparlamentet.

Att de HBTQ-frågor som behandlas i Europaparlamentet i de flesta fall redan är behandlade och avgjorda i Sverige på det nationella planet gör det svårt att definiera märkbara skillnader i inställning mellan flera av de svenska partierna. Merparten av partierna intar, mer eller mindre, en HBTQ-vänlig hållning. Dock går det att se en skiljelinje i dessa frågor på EU-nivå mellan partier som bejakar det svenska medlemskapet i EU och partier som är mer EU-skeptiska. EU-skeptiska partier är i mindre utsträckning benägna att ge stöd åt att beslut i HBTQ-frågor ska fattas på EU-nivå.

Ladda ned hela rapporten här

By Published On: 13 maj, 2014