Semestervecka för äldre transpersoner

Stadsmissionen i Stockholm breddar nu sin sociala verksamhet för äldre. Transpersoner hälsas särskilt välkomna till en semestervecka på föreningens gård vid vid Mälaren i Strängnäs kommun.

Stadsmissionen är inriktad på olika slag av social stödverksamhet och har anor från 1800-talet. På Stockholms transcafé hos RFSL Stockholm fick vi nyligen besök av två representanter för Stadsmissionens äldrecenter. De berättade om den hjälp de ger till äldre när det gäller sådant som olika rättigheter och myndighetskontakter, och det stöd de ger dem som behöver i deras livssituation. På Fleminggatan i Stockholm driver Stadsmissionen ett äldrecenter dit tiotals äldre kommer varje dag för att umgås och luncha till en rimlig penning.

Äldrecentret har också ett sommarboende där äldre kan vistas för få möjlighet att komma iväg på en avkopplande semester. För mindre bemedlade finns möjlighet att söka bidrag för vistelsen.
Äldrecentret har nyligen breddat sin verksamhet och riktar sig nu även direkt till äldre homo- och bisexuella samt transpersoner. I sommar ordnas en regnbågsvecka som riktar sig till HBT-personer över 65 år den 5–12 juni på Stadsmissionens sommarboende Stenfasta gård. Intresserade kan kontakta äldrecentret på 08 68 42 33 14.
I höst går Stadsmissionens äldrecenter vidare och HBT-certifierar sin verksamhet. Läs mer om Stadsmissionen här.

Stadsmissionens satsning ligger väl i tiden. I takt med att allt fler HBT-personer nu lever öppet blir också allt fler öppna äldre. Mer uppmärksamhet riktas då på äldres behov av olika verksamheter och även behov av äldreboende där de kan leva öppet med sin identitet så man inte behöver ”gå in i garderoben” på livets höst.

Jane

By Published On: 14 maj, 2014