Fel av RR att neka byte av juridiskt kön

Förvaltningsrättens dom: fel av Socialstyrelsens Rättsliga råd att neka byte av juridiskt kön. 

Den 15 maj meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm dom i ett mål rörande ett fall där Socialstyrelsens rättsliga råd i oktober förra året nekat en person att byta juridiskt kön. Rättsliga rådet hänvisade till att personen inte genomgått en utredning enligt ”gängse praxis”.

Sedan Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ändrades 2013, så att bland annat tvångssteriliseringarna togs bort, har RFSL uppmärksammats på ett flertal fall där individer nekats byte av juridiskt kön, trots att de uppfyller lagens krav. Fallet som nu har avgjorts i förvaltningsrätten gäller Michelle, en av de personer som hört av sig till RFSL med anledning av detta.

– Jag har hela tiden trott att de gjort fel bedömning rent juridiskt. Det tråkiga för mig är att mitt byte av juridiskt kön nu har fördröjts med över ett och ett halvt år och det har såklart fått stora konsekvenser för mig. Rättsliga rådets agerande har inte bara kostat mig pengar och tid, utan det har också varit enormt påfrestande och känts som misshandel, bland annat eftersom jag redan gjort en del operationer och haft ”ok” från teamet inom vården, vilket de känt till. Nu visar det sig att jag haft rätt hela tiden, säger Michelle.

RFSL med juristen Kerstin Burman har drivit fallet för Michelles räkning.

– Rättsliga rådet har helt enkelt hittat på egna krav som inte har stöd i lag. Den här domen är därför en seger för rättssäkerheten, förvaltningsrätten har värnat om den enskildes rätt till en rättssäker prövning, säger Kerstin Burman.

– Vi vill komma bort från en situation där godtyckliga bedömningar från Socialstyrelsens Rättsliga råd hindrar människor från att få tillgång till sina grundläggande rättigheter. Rättsliga rådet måste förhålla sig till de regler som lagstiftaren satt upp, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

I lagen står numera endast följande: ”En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om han eller hon 
1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,
3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och
4. har fyllt arton år.”

Förvaltningsrättens dom innebär att målet återförvisas till Rättsliga rådet för prövning enligt de villkor som ställs upp i lagen, och inte enligt några andra villkor.

– Vi hoppas nu att den här domen ska vara en tydlig signal till Rättsliga rådet om vikten av att se över rutinerna efter förra årets lagändring. Att ändra juridiskt kön anser vi framöver ska vara en enkel administrativ process, säger RFSLs Ulrika Westerlund. 

Rättsliga rådet har till den 9 juni på sig att överklaga domen.

Läs mer hos RFSL

By Published On: 23 maj, 2014