TGEUs synpunkter på revisionen av ICD10

Transgender Europe (TGEU) har nu lämnat sina synpunkter på de ändringar som gäller transpersoner i den nya upplagan av ICD10. TGEUs synpunkter syftar bland annat till att transvården ska bli tillgänglig för alla transpersoner som behöver eller söker den.
Man vill bland annat ta bort de transrelaterade diagnoserna (t.ex. transsexualism F64.0) och ersätta med ett fristående kapitel kallat ”Gender incongruence”.

Läs mer här (på engelska)

By Published On: 9 juni, 2014