Norge inför könsneutrala personnummer

Den norska skatteförvaltningen kommer att införa könsneutrala personnummer de närmaste åren. Det kommer troligen också att bli enklare att byta juridiskt kön. Förändringarna sker efter påtryckningar från Norges HBTQ-förening LLH och transförbund FTPN.

I det norska personnumret finns det som i det svenska ett led där en udda siffra betyder man och en jämn betyder kvinna.

– Vi har fått inspel från grupper i samhället som önskar en förändring. Vi ser också att det finns en internationell trend där flera länder tar bort könstillhörigheten ur sina identitetshandlingar. Det sa skattedirektör Jan Christian Sandberg när han släppte nyheten i en intervju för norska TV2 på söndagen.

Förändringen kommer i samband med att Norges personnummersystem görs om de närmaste åren. Det sker på grund av begränsningar som gör att de tillgängliga numren annars skulle ta slut framemot år 2030.

I Norge finns inte som i Sverige markering av kön med M eller K i legitimationer. Därför är förändringen av personnummer ett stort framsteg för att det då inte går att se i legitimationen om någon tillhör ett annat juridiskt kön än personen ger uttryck för.

HBTQ-rörelsen är nöjd med resultatet av sitt arbete:

– Att leva med fel juridiskt kön betyder många problem i vardagen. Inte bara när man är ute och reser, utan även när man ska identifiera sig på postkontoret eller apoteket. Där kan vi riskera att bli diskriminerade och trakasserade, kommenterar Luca Dalen Espseth, politisk rådgivare i LLH, Norges motsvarighet till RFSL.

LLH:s vice ordförande Veronica Berglyd Olsen är en av dem som arbetat länge med frågan:

– Förändringen av personnumren kommer att lätta upp hela situationen för oss. För vilket juridiskt kön en person tillhör framgår ändå inte i de flesta situationer, säger hon.

Nytt juridiskt kön
För de transpersoner som upplever att de tillhör ett annat kön än det de tilldelats vid födseln är det i Norge som i Sverige en besvärlig process att få en ändring av det juridiska könet. Trots att det bara handlar en förändring på papperet krävs det personen gått igenom en utredning om könsbyte och fått  diagnosen transsexualism, och därefter genomgår en permanent sterilisering.

Transrörelsen anser att detta strider mot europakonventionen om mänskliga rättigheter. Kravet är att det ska räcka med att en person själv upplever sig tillhöra ett annat kön och att det därmed ska räcka med en enkel ansökan, som med den nya lag som nyligen infördes i Danmark.

IMG_7995 - version 2I Norge har saken blivit uppmärksammad främst genom ett diskrimineringsärende hos jämlikhets- och diskrimineringsombudsmannen. Det är John Jeanette Solstad Remö på bilden härintill som lever och ser ut som kvinna som blivit riksbekant för sin kamp att få ändra juridiskt kön från man till kvinna utan operation och sterilisering.

Diskrimineringsombudsmannen har bett att hälsodepartementet förklarar varför den nuvarande praxisen tillämpas. I det svar som nu kommit från departementet står att det inte finns någon lag eller föreskrift som reglerar juridiskt könsbyte. Departementet erkänner att det inte finns några egentliga skäl för kravet på sterilisering utan att det handlar om vad som på 1950-, 60- och 70-talen ansågs vara en självklarhet.

Häromdagen gick så hälso- och omsorgsminister Bent Höie ut och förklarade att han förstår att kravet på sterilisering kan anses vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna, vilket inte bara hävdats av de norska transorganisationerna utan även av Amnesty.

– Dagens ordning är inte acceptabel, har ministern sagt och lovat att han ska avskaffa steriliseringstvånget.

Bent Höie ska nu tillsätta en expertgrupp som ska komma med förslag till förändring i januari 2015. Jeanette Solstad är inte nöjd:

– Detta kan Bent Höie ändra med ett penndrag. Det tjänar inget till att gömma sig bakom en rapport, för det finns ingen grund till att fortsätta att bryta mot de mänskliga rättigheterna på detta sätt, säger hon.

Den norska diskrimineringombudsmannen kommer att fatta ett avgörande om diskrimineringsärendet under juli.

 

 

By Published On: 30 juni, 2014