Den största studien hittills av transsexuella patienter som har genomgått hormonbehandling visar att riskerna med behandlingen är små. 

Studien på över 2000 patienter i USA och Europa visar att långvarig hormonbehandling av transsexuella leder till mycket få bieffekter.

Här finns rapporten (på engelska)