FPES Paneldebatt i Almedalen

Representanter för riksdagspartierna deltog i en mycket välbesökt paneldebatt som transföreningen FPES arrangerade under Almedalsveckan. Det handlade om våra fokusfrågor, bland annat bättre skydd för transpersoner i lagstiftningen.

FPES första aktivitet i Almedalen skedde den 4 juli 2014. Men redan förra året var ordförande Alfie i Almedalen och rekade för att föreningen nu under valåret 2014 skulle kunna ha ett eget politikerseminarium i Almedalen.

I år föll så valet av frågor föll på våra fokusfrågor, de frågor vi vill ha svar på från partierna med integrationsminister Erik Ullenhag som högsta politiska representant. Representanter för alla riksdagspartierna deltog utom Sverigedemokraterna, som inte svarat på vår förfrågan om deltagande.

Under Almedalsveckan gjorde Alfie och Serny en fantastisk insats för att göra reklam för vår paneldebatt, de gick runt med en barnvagn med Transflaggan på, och delade ut foldrar om innehållet i vår paneldebatt. De pratade med många människor vilket också gav resultat. Vår lokal var full av människor, ca 50 personer kom. När Alfie gick runt och inbjöd till vår paneldebatt, så råkade hen på Feministiskt Initiativ, varför de också bjöds in till debatten.

Som alla vet är FPES fokusfrågor de frågor föreningen koncentrerar resurserna på att lösa först innan vi tar tag i alla andra frågor som pockar på uppmärksamhet:

• Neutrala personnummer, vi vill ha ett personnummer som inte direkt avslöjar kön.
• Konsekvent diskrimineringslag. I alla andra diskrimineringsgrunder utom ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck finns krav på skolor och arbetsplatser att de ska ha en plan för hur de ska motverka diskriminering och genomföra så kallade aktiva åtgärder. Det vill vi ha med i diskrimineringslagen även för oss.
• Inkludera trans i hets mot folkgrupp. I hatbrottslagstiftningen finns vi inte uttryckligen med i klartext utan anses endast ingå i vad som betecknas som ”annan liknande omständighet” vilket oftast inte är bekant för de som arbetar i till exempel rättsvårdande myndigheter.
• Rikssjukvård för TS-personer. Det är stora skillnader i vården mellan landstingen. FPES vill ha igång den vilande utredningen om rikssjukvård, eftersom FPES anser att rikssjukvård av TS-personer skulle höja kompetensnivån och ge likvärdig vård i hela landet.
• Bemötandefrågor. Okunskap leder ofta till att transpersoner får sämre bemötande än andra personer inom myndigheter, inom vården och i skolor. Här behövs stora utbildningsinsatser.

Bemötandet mot transpersoner var alla partier överens om att det måste förbättras, men hur hade ingen någon lösning på.

När det gäller neutrala personnummer var FI tydliga med att de vill ha bort kön ur personnummer och de även helt ta bort juridiskt kön. De andra partierna insåg problemet men kunde inte se en lösning på det, som dock t ex Norges skatteverk nyligen har gjort. Jag vill nog säga att alla ville prata men inte om denna fråga. Att problem med t ex lönekartläggning ändå kan lösas med datorhjälp kunde inte politikerna se.

När det gäller hatbrott och hetslagstiftningen var Erik Ullenhag tydlig med att han förstod frågan och han insåg problemen med okunskap inom polis och rättsväsendet. Ullenhag trodde att en lösning relativt snart ska finnas på plats när det gäller lagstiftning. När det gäller kunskapen inom polis och rättsväsende tar det längre tid, det är många som ska utbildas. Samtidigt poängterade Ullenhag hur viktigt det är att vi anmäler hot mot oss även om vi inte har uttryckligt skydd i en lagstiftning, det är viktigt för att myndigheterna ska se att det är ett problem. (FPES har tillsammans med hatbrottsgruppen inom Polisen i Stockholm tagit fram en blankett för att få någon statistik på hur vanligt hot mot oss är).

Hans Linde från Vänsterpartiet menade att V flera gånger har motionerat i riksdagen om att få med transpersoner i hot- och hetslagstiftningen. Han menade också att större krav på lagidrotten måste till, eftersom det finns en jargong inom lagidrotten att förlöjliga homosexuella och transpersoner.  Alla partier utom KD, som inte uttalade sig i frågan, var rörande överens om att transpersoner måste in i hat- och hetslagstiftningen, så nu väntar vi på leverans!

Moderatorn Jeanette Larsson avslutade med att fråga politikerna vad vi som enskilda personer kan göra för att driva på utvecklingen.Svaren blev komma ut, personliga möten och att transpersoner engagerar sig politiskt.

Paneldebatten blev mycket bra sammanfattningsvis, det viktigaste var nog att vi fick fram vårt budskap och vilka frågor som är viktiga för Transföreningen FPES. Dessa frågor blev väl synliggjorda för politikerna.

Tina-Håkan Jönsson

 

By Published On: 11 juli, 2014