Möjlighet för TS-kvinnor att föda barn

Låter det som science fiction att den som är född med manskropp själv skulle kunna föda ett barn? Det kan faktiskt bli verklighet inom en överskådlig framtid. För första gången har ett barn fötts av en kvinna med transplanterad livmoder. Födseln skedde på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det var visserligen av en cis-kvinna som födde barnet, men enligt forskarna som ligger bakom transplantationen skulle den även kunna utföras på transkvinnor. Metoden presentersdes på WPATH:s symposium i Bangkok i februari 2014 av teamet från Göteborg och i deras key-note gjorde de klart att TS-kvinnor som grupp var möjliga mottagare.
Den som har sparat könsceller skulle alltså kunna bli pappa till det barn hon själv föder. Det krävs dock givetvis en äggdonator och någon som donerar en livmoder.

Läs mer om transplantationen här

By Published On: 5 oktober, 2014