Avskaffa utredningskrav vid byte av juridiskt kön

Den internationella kampanjen Stop Trans Pathologisation har utropat lördagen den 18 oktober 2014 till årets aktionsdag för avskaffande av sjukdomsstämplingen av trans*personer. I år sätter kampanjen extra fokus på unga transpersoners situation och vill positivt uppmärksamma mångfalden av könsidentiteter och könsuttryck. 

Den globala trans*rörelsen och allierade måste ännu idag 2014 fortsätta kräva att sjukvården upphör att betrakta trans*personer som psykiskt sjuka människor som lider av en personlighetsstörning. I Sverige har vi tvingats konstatera att den ansvariga myndigheten för juridiska könsbyten, Socialstyrelsens rättsliga råd, fortfarande ställer krav på psykiatrisk utredning, långvarig läkarkontakt och/eller diagnos, trots att Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall, inte längre kräver några medicinska ingrepp eller innehåller några krav på vare sig utredning eller diagnos. Detta gör att en stor grupp människor som önskar ändra sin juridiska könstillhörighet utestängs från denna fundamentala mänskliga rättighet – att få sin könsidentitet juridiskt erkänd.

Den 15 maj i år meddelade förvaltningsrätten i Stockholm dom i ett mål som rörde just detta. Rättsliga rådet hade då nekat en person att byta juridiskt kön med hänvisning till att personen inte genomgått utredning enligt ”gängse praxis”. Förvaltningsrätten ansåg att detta var felaktigt och återförvisade målet till rättsliga rådet för prövning. I veckan gjordes en ny prövning av rådet, och personen fick nu byta juridiskt kön. Samtidigt framgick vid prövningen av fallet att rättsliga rådet fortfarande har uppfattningen att en medicinsk utredning är ett krav för ändrat juridiskt kön.

– Rättsliga rådets agerande är allvarligt och ett hot mot rättssäkerheten. Rättsliga rådets förmynderi över trans*personers liv och rättigheter måste avskaffas, säger Maria Sundin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse, medlem i styrelsens transarbetsgrupp och före detta ordförande för Transgender Europe.

På den internationella aktionsdagen för avskaffandet av sjukdomsstämplingen av trans*personer kräver RFSL att kraven på genomgången psykiatrisk utredning och diagnos omedelbart avskaffas och att Sverige i likhet med Danmark och Argentina inför en lagstiftning där varje människa själv fritt får avgöra vilket kön en vill tillhöra utan inskränkningar.

Att byta juridiskt kön ska vara just en juridisk, administrativ, process. Lagen efterfrågar ingen inblandning av vården. Vi vill att regeringen snarast, enligt vad som står i lagens 9:e paragraf, meddelar föreskrifter om de krav för fastställelse, som de anser ska gälla. Nu har vi en situation där en myndighet självsvådligt har gjort en tolkning av en lagtext, som vi anser ska tolkas på ett helt annat sätt, säger Emelie Mire Åsell, sammankallande i RFSL:s transarbetsgrupp.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information

By Published On: 18 oktober, 2014