Förvaltningsrätten: transman får bli far

I ett domstolsutslag meddelat den 30 oktober finner Förvaltningsrätten i Göteborg att Skatteverket gjorde fel när de vägrade en man som bytt juridiskt kön att få registreras som sitt barns far. Mannen födde barnet när han fortfarande var en juridisk kvinna, och registrerades då som barnets mor. Sedan mannen bytt juridiskt kön ville han få betecknas som sitt barns far, men fick avslag på detta av Skatteverket.

Mannen har, med hjälp av RFSL, överklagat Skatteverkets avslagsbeslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Göteborg går nu på mannens linje och konstaterar bland annat att ”… (mannens) rätt till ett fullt erkännande av sitt juridiska könsbyte, samt hans och (barnets) rätt till skydd, /får/ anses väga tyngre än det allmännas behov av att registrera en ’biologisk mor’ till varje barn.”

Läs mer här

By Published On: 5 november, 2014