Intervjustudie 55+ HBTQ med bistånd i hemmet

Vi söker dig: lesbisk, bisexuell, homosexuell, transperson eller queer 55+ med erfarenheter av bistånd i hemmet till en intervjustudie!

Projektet ”Ett värdigt åldrande för alla” är ett samarbete mellan RFSL, RFSL Stockholm och Stockholms universitet och syftar till att skapa förutsättningar för ett tryggt åldrande för LHBT-personer, bland annat genom att utveckla utbildningsinsatser för äldrevården.

Som en del i projektet ingår att kartlägga vilka erfarenheter och stödbehov som finns bland äldre LHBTQ-personer samt deras anhöriga.

– Har du själv erfarenheter av hemtjänst (kommunal eller privat) eller olika typer av hjälp i hemmet i vardagen (till t ex städning, matlagning, hygien, transport, medicinsk hjälp eller annat?
– Har du som anhörig bistått i processen att införskaffa stödinsatser?
– Vi söker även dig som inte än har erfarenheter men har tankar om vilka behov av stöd som skulle vara viktig för att klara av vardagen (praktiskt såväl som psykiskt och socialt).

Vi vill gärna prata med dig!  Önskar du att delta i en enskild intervju eller en gruppintervju (säg gärna vilket), så hör av dig till en av oss på e-mail eller telefon.

Janne Bromseth, genusvetare, PhD, Stockholms universitet:
Janne.bromseth@gender.su.se, tel 0735791741

Mats Christiansen, MS, leg sjuksköterska och senioransvarig, RFSL Stockholm: Mats.christiansen@stockholm.rfsl.se

Känner du även andra äldre LHBTQ-personer som har erfarenheter så är vi mycket tacksamma och glada om du kan bidra till att sprida efterlysningen! Vi kan även göra telefonintervju om det av olika skäl är svårt att träffas fysisk.

All information kommer att behandlas konfidentiellt och deltagarnas namn och personliga uppgifter att anonymiseras.

By Published On: 5 november, 2014