Var med i studie om sexuell hälsa

Vill du vara med i en intervjustudie som är kopplad till folkhälsoenkäten riktad till transpersoner?
I fokus för studien är den allmänmänskliga sexualiteten hos personer med den specifika livserfarenheten som följer av att ha transerfarenhet.
Svar på följande frågor kommer att sökas:
* Hur beskriver transpersoner sin sexuella hälsa, vilka beskrivningar och innebörder finns?
* Finns möjligheter och hinder som påverkar den sexuella hälsan i endera positiv eller negativ riktning, och vilka är i så fall dessa?
Är du intresserad av att delta i studien?
Kontakta Malin Lindroth på Malmö Högskola: malin.lindroth@mah.se

By Published On: 25 november, 2014