Nya TS-riktlinjer för unga släppta

Idag släpper Socialstyrelsen det nya kunskapsstödet för utredning och behandling av unga med könsdysfori, som har varit ute på remiss under året. Tydligen kommer de att släppa motsvarande kunskapsstöd för vuxna patienter först senare.När en persons könsidentitet inte stämmer överens med födelsekönet kan detta medföra stort lidande. Särskilt i puberteten finns en ökad risk för allvarlig psykisk ohälsa. För att öka möjligheterna till kvalificerad utredning och behandling för unga med könsdysfori har Socialstyrelsen tagit fram rekommendationer om denna vård.

Läs mer här

By Published On: 15 december, 2014