Könskorrigering från 15 år på förslag

Den som är 15 år gammal och vill genomgå en könskorrigering borde få göra det, tycker en utredning som kom in till regeringen idag. 

I dag måste du ha fyllt 18 år innan du får du ansöka om könskorrigering i Sverige. Men en utredning som har kommit in till regeringen tycker att du borde kunna ansöka om det från att du fyllt 15 år. Motivet är att transsexualism i många fall, inte minst bland unga, innebär ett psykiskt lidande.

Processen vid en könskorrigering består av en juridisk del och en medicinsk del. Att byta juridiskt kön innebär en ändring av personnumret. Detta ska enligt utredningen bli möjligt att ansöka om redan från 12 års ålder, förutsatt att föräldrarna samtycker, och från 15 år ska man få besluta det själv.
Ingrepp i könsorganen ska under vissa förutsättningar bli tillåtet för den som fyllt 15 år. Det kommer fortsatt att krävas tillstånd från Socialstyrelsen.

Utredningen är gjord av Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt vid juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Pressrelease från Regeringskansliet

Läs mer här

By Published On: 22 januari, 2015