Hets mot transpersoner?

Genom en utredning med namnet Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer utreds nu bland annat möjligheten att stärka det straffrättsliga skyddet för transpersoner. I de flesta delar är detta oproblematiskt. Vad gäller att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen finns däremot vissa svårigheter där utredningen behöver din hjälp.

Känner du till exempel på uttalanden publicerade på internet eller i tryck, som borde utgöra hets mot transpersoner? Gå i så fall till nedanstående länk och hjälp RFSL att samla in exempel.

Medverka här

By Published On: 20 februari, 2015