Våren 2015 gör Arbetets museum i Norrköping en minnesinsamling för att tillvarata
livserfarenheter från äldre HBTQ-personer. Är du född före 1950 och vill medverka hittar du insamlingen på länken nedan.

Till Arbetets museum