Enkät om transpersoners hälsa

Den nya rapporten ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner” baseras på en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten har genomfört tillsammans med Karolinska Institutet. Totalt var det 800 transpersoner som deltog, vilket gör undersökningen till den mest omfattande hittills. 

Det här är alltså resultatet av den enkät som vi informerade om här på hemsidan i höstas. Ni som fyllde i enkäten vid det tillfället har alltså varit med och bidragit till resultatet.

Folkhälsomyndighetens uppgifter om utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer visar att situationen för homo- och bisexuella inte har förändrats nämnvärt under de senaste tio åren. För transpersoner visar utvecklingen inte på någon förbättring – några av resultaten är snarare sämre än i en tidigare undersökning från 2005, baserad på svar från 374 personer. Den senaste rapporten visar bland annat att:

Fler än var tredje person i enkäten har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv.

Varannan har upplevt kränkande behandling under de senaste tre månaderna.
Varannan har undvikit olika vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering det senaste året.

Många känner sig otrygga i vardagen och är rädda för att gå ut ensamma. Så många som var femte har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet och en av tre har blivit utsatt för psykiskt våld.

Man har i stor utsträckning lågt förtroende för exempelvis polis, hälso- och sjukvård samt socialtjänst – instanser vars uppgift är att ha en skyddande och främjande roll i samhället.

– Transpersoner uppger att de är utsatta för diskriminering och allvarliga kränkningar inom alla livets områden – på jobbet, i skolan, i affären, i kontakten med myndigheter och sjukvården. Det låga förtroende för samhällsinstanser som rapporten visar är ett symtom på att samhället ännu inte lyckats med att inkludera och möta upp transpersoners behov. Vi har som samhälle mycket kvar att arbeta med vad gäller attityder och tolerans, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Inom ramen för regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck kommer Folkhälsomyndigheten att ta fram ett kunskapsunderlag om effektiva metoder och insatser för att främja hbtq-personers förutsättningar att uppnå en god hälsa.

Här kan du ladda ned rapporten

Folkhälsomyndighetens pressrelease

By Published On: 2 juni, 2015