Till dig med könsdysfori

Socialstyrelsen har tagit fram två broschyrer som vänder sig till dig med könsdysfori och till de som möter personer med könsdysfori i sitt arbete.
Broschyrerna beskriver vad könsdysfori är, vilken typ av stöd och behandling som kan vara aktuell och ger tips på var man kan få mer information. Den ena vänder sig både till personer med könsdysfori och deras närstående. Informationen baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd om könsdysfori.
Den andra vänder sig bland annat till primärvården, psykiatrin, socialtjänsten och elevhälsan. Den beskriver vad könsdysfori innebär, varför det är viktigt att remittera personer med könsdysfori till den specialiserade vården och vad som kan göras för att ge dessa personer ett gott bemötande.

Broschyrerna finns att ladda ned här:

Till dig med könsdysfori

Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete

By Published On: 25 juni, 2015