Stödgrupp för närstående till transpersoner

I samband med årets anhörigseminarium vid Stockholm Pride startades FPES nya Facebookgrupp för närstående till transpersoner. Gruppen är tänkt för alla som har en relation till någon transperson, det vill säga föräldrar, partner, barn, vänner och andra närstående. 

Gruppen heter Närstående till transpersoner och ska vara ett forum där medlemmarna kan stötta varandra och utbyta erfarenheter under trygga förhållanden. Därför är den hemligt. För att så snabbt och enkelt som möjligt hitta någon som är i samma eller liknande situation som en själv har vi skapat ett dokument för varje kategori vi kunnat hitta på (fast vi ju egentligen inte gillar kategorisering), där vi gärna ser att medlemmarna skriver en kort presentation om sig själv.

För att sprida kännedom om gruppen startades samtidigt en öppen Facebooksida med samma namn, Närstående till transpersoner. Omslagsbilden består av ihoplånade publikhänder från årets Stockholm Pride och vi tackar alla som glatt och villigt ställde upp.

Den som vill vara med i gruppen måste få en inbjudan och bli godkänd. För detta behöver vi veta något om personen och hur hen står i relation till en transperson eller att någon som FPES känner lämnar ett förslag. Och så en e-postadress att skicka inbjudan till. Kontaktvägarna är FPES anhörigtelefon 0706-40 39 91, e-postadressen transfamilj(at)fpes.se eller via kontaktformuläret på fpes hemsida under Trans/Anhöriga.

Anhörigtelefonen och möjligheten till kontakt via mail fortsätter som tidigare och dit är också transpersoner välkomna att höra av sig med funderingar kring att komma ut för familj och vänner.

/Ann-Marie Jönsson, FPES

By Published On: 24 september, 2015