FN-organ vill stärka HBTQ-rättigheter

Tolv tunga FN-organ, bland dem UNHCR och Unesco, har gjort ett gemensamt uttalande till stöd för HBTQ-personers rättigheter i hela världen. ”Stater bär enligt internationell lag det primära ansvaret för att skydda alla från diskriminering och våld”, står det bland annat i uttalandet. Uttalandet kan ses i ljuset av en motreaktion inom FN mot lika rättigheter, trots internationella konventioner. I ett antal av FN:s medlemsländer diskrimineras HBTQ-personer och hotas till och med av dödsstraff.

Läs FN-organens uttalande här.

RFSL har gjort ett uttalande till stöd för FN-organen.

 

By Published On: 4 oktober, 2015