Skolmaterial mot hbtq-fobi

Forum för levande historia har lanserat ett nytt utbildningsmaterial med syfte att motverka homo-, bi- och transfobi bland unga. Klassrumsmaterialet är webbaserat och riktar sig till lärare och elever i gymnasiet och på högstadiet. Materialet är framtaget för att underlätta lärarnas undervisning om rättigheter, identitet, normer och makt.

Forum för levande historias senaste attitydundersökning bland ungdomar visade på en ökad positiv inställning till homosexuella, bisexuella och transpersoner. Men resultaten pekade också på att många enskilda hbtq-personer utsätts för hat, hot och våld. Dagligen drabbas ungdomar av inskränkande normer i form av fördomar och förlegade stereotyper, små kommentarer och skällsord eller direkta hot och trakasserier.

För att höja kunskapsnivån bland lärare och elever och motverka inskränkande normer har Forum för levande historia lanserat materialet HBTQ, NORMER & MAKT. Det tar upp hur personer i olika skeenden från 1900-talets början fram till idag har engagerat sig och kämpat för rättigheter som påverkat och gäller för alla. Varje avsnitt utgår från en händelse som haft inverkan på rättigheter eller normer och beskriver sedan skeendet före och efter, med relevanta hänvisningar och fördjupningar.

Tanken med det nya materialet är att byta fokus på samtalet, från att vädra fördomar och åsikter, till att värna allas lika rättigheter och möjligheter.

– Rättigheter är en färskvara. Det har återkommande krig, konflikter och kränkningar tyvärr lärt oss. Förhoppningsvis kommer vårt nya material att inspirera lärare och elever att på ett naturligt sätt ta upp och diskutera hbtq-personers rättigheter, säger överintendent Ingrid Lomfors.

Utbildningsmaterialet presenterades på Skolforum i Älvsjö vid ett scenframträdande och ett panelsamtal. Det går att ta del av materialet i sin helhet på www.levandehistoria.se.

Forum för levande historia är ett nationellt forum som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med lärdomar från historien. Främst med fokus på lärare och elever., utgångspunkten är Förintelsen.

 

By Published On: 26 oktober, 2015