Råd om att få examensbevis i nytt personnummer

Sveriges Förenade HBTQ-studenters projekt ”Examensbevis” är slut. Nu släpper föreningen resultatet i form av en handbok: ”Examen i rätt personnummer”. Den handlar om utfärdande av nytt examensbevis efter ändrad juridisk könstillhörighet. Handboken har distribuerats till samtliga universitet och högskolor och dess examensenheter, studentkårer och intresseorganisationer.

Rapporten är en sammanställning av befintliga rutiner och attityder vid universitet och högskolor samt förslagsgivande för lämpliga tillvägagångssätt, såväl ur juridisk synpunkt som inför den personliga individens bästa.

Handboken kan laddas ner från hbtqstudenterna.se.

 

By Published On: 13 december, 2015